سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

یلدا

برچسب:یلدا

@@edit

دورهمی شب یلدای شرکت اعتمادکالا

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/

یلدای امسال نیز همانند سالهای قبل مدیران و پرسنل شرکت اعتمادکالا با همراهی خانواده هایشان در شبی به یاد ماندنی دور هم جمع شدند و این آئین باستانی را پاس داشتند.

جستجو نتیجه ای نداشت.