سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

گزارش

برچسب:گزارش

@@edit

گزارش همایش " هم سخن شو 1"

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B4%D9%88-1/

همایش هم سخن شو 1 برگزار شد. این همایش، با سبکی جدید، به منظور تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند اجرا گردید. حمایت نهادهای دولتی و خصوصی و مشارکت خوب همشهریان گرامی نوید بخش رویکرد مثبت اجتماع به تکرار این سبک همایش در آینده خواهد بود. کمک های مردمی جمع آوری شده به صورت مستقیم از...

جستجو نتیجه ای نداشت.