سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

کاشی

برچسب:کاشی

@@edit

مجتمع کاشی ستاره میبد، حامی برتر همایش حوا 2

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7-2/

در سری دوم از سلسله همایش های حوا که با هدف توانمندسازی بانوان و با حضور بیش از 300 تن از زنان یزدی در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید، مجتمع کاشی ستاره میبد یزد ، به عنوان حامی برتر معرفی گردید. در این همایش اساتید برجسته ای همچون سرکار خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید بنام روانشناسی کشور...

جستجو نتیجه ای نداشت.