سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

حوا

برچسب:حوا

@@edit

مصاحبه با سرکار خانم فردوسی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم دکتر سیما فردوسی، از سخنرانان رویداد های تخصصی توانمندسازی بانوان "حوا" سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

بازتاب خبری برگزاری همایش حوا 2 در استانداری یزد

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7-2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%AF/

دومین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ اول اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و با موضوع آموزش های پیش از ازدواج و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد، سازمان...

سری دوم همایش "حوا" برگزار شد

/eve2/

سری دوم از سلسله همایش های تخصصی "حوا" ویژه توانمندسازی بانوان در تاریخ اول مرداد در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید. در این سلسله همایش ها که با هدف توانمندسازی بانوان استان یزد برگزار می گردد و با استقبال کم نظیر بانوان یزدی همراه شده است، ابتدا سرکار خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه...

مجتمع کاشی ستاره میبد، حامی برتر همایش حوا 2

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7-2/

در سری دوم از سلسله همایش های حوا که با هدف توانمندسازی بانوان و با حضور بیش از 300 تن از زنان یزدی در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید، مجتمع کاشی ستاره میبد یزد ، به عنوان حامی برتر معرفی گردید. در این همایش اساتید برجسته ای همچون سرکار خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید بنام روانشناسی کشور...

مصاحبه با الهام السادات شفیعی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%DA%A9%D9%8A%D9%84/

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی، وکیل پایه یک دادگستری سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با سرکار خانم خامسی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم خامسی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد و از شرکت کنندگان در رویداد حوا سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و از سخنرانان رویداد حوا سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با سرکار خانم کرمانیان

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86/

مصاحبه با سرکار خانم رقیه کرمانیان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

رویداد تخصصی "حوا" برگزار شد

/eve1/

سری اول از سلسله همایش های تخصصی "حوا" ویژه توانمندسازی بانوان در تاریخ 25 اردیبهشت در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید. در این همایش که با استقبال گرم و پرشور بانوان استان یزد همراه شد ابتدا سرکار خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری،به بررسی باید و نبایدهای مشارکت زنان در فعالیت...

مصاحبه با خانم ونوس عامری

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم ونوس عامری، از اعضاء موفق شورای شهر یزد سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

جستجو نتیجه ای نداشت.