سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

حرف های نگفتنی

برچسب:حرف های نگفتنی

@@edit

بشوی اوراق اگر هم درس مایی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A/

کیست که حضرت لسان الغیب، حافظ را نشناسد؟ می شود با غزل های او در یک دنیای دیگر زندگی کرد.به گمانم، ایشان خودشان هم در جهانی دیگر زندگی می کردند! جهانی سراسر عشق و دوستی ... نه اینکه در دنیای دیگر بودنش سبب شود تا نسبت به جامعه خود بی تفاوت باشند! مثل بعضی از آدم ها که برایشان چیزی جز آرامش...

صفر و یک منطق آدم ها نیست

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D9%8A%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

یا سفید یا سیاه! یا خوب یا بد! یا صفر یا یک! این ها منطق کلاسیک است. یا آری یا نه. هیچ حالت سومی را نمی توان تصور کرد و پذیرفت. نتیجه ی اینگونه اندیشیدن چیست؟ اگر آدم ها با همین متر و ترازو یکدیگر را وزن کنند و اندازه بگیرند چه می شود؟ پیرمردی که بی نوبت می آید و یک عدد نان می گیرد و می...

خوب بودن آسان است

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

چگونه بگویم حرفم را؟ چگونه بگویم که به کسی برنخورد! نه به ساحت والای مقام الوهیت خالقم، نه به واعظان، نه به استادان اخلاق و معلمان، نه به مربیان و نه به پدر و مادرها... نمی دانم دلیل این همه پیچیدگی را! چرا خوب بودن را به گونه ای آموزش می دهند که فکر می کنیم چیزی خارق العاده است و یک فرمول...

زندگی، اولویت دارد

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

بعضی ها را نگاه می کنی نمی فهمی مشغول چه کاری هستند! معلوم نیست کارشان چیست. دارند با تلفن حرف می زنند، با یک دست دارند لقمه می گیرند و با دست دیگر، مشغول تایپ کردن هستند. با چشمشان هم دارند با همکارشان صحبت می کنند! اول و آخر کارشان مشخص نیست. در محل کار راه و روش آشپزی را به دختر خانه...

درخواست فتوا از مراجع عظام تقلید

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF/

تا می شنویم حق الناس یاد پول می افتیم و اختلاس و پول شویی! آنقدر از این ها شنیده ایم که گمان می کنیم حق مردم، همین است و بس. ولی آیا زمان حق الناس نیست؟ یعنی تلف شدن عمر یک نفر یا میلیون ها نفر هیچ اشکال عقلی و نقلی و شرعی ندارد؟ بعضی مدیران که فکر می کنند اگر روزی بدون جلسه داشته باشند...

تو چه قربان کردی؟

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%8A/

پیامبران الهی، بدی ندارند که با آن آزموده شوند. ابراهیم علیه السلام، مأمور شد تا با قربانی کردن یکی از خوبی هایش، یا نه، یکی از خوبترین هایش، یعنی فرزندش، اسماعیل علیه السلام آزموده شود. مهر فرزند در برابر فرمان حق! و آنگاه که فرمان حق را گردن نهاد، از آزمون سربلند بیرون آمد. و خداوند باری...

شأن خودت را می دانی؟

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B4-%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/

نگاهت را حفظ کن! دلت را محکم نگه دار! اندیشه ات را مهار کن! مگر اصول ادیان الهی با هم فرق دارد؟ زیربنایش یکتایی معبود است و دیوارش، میانه روی و انصاف و عدالت و افتادگی و سقفش، انسانیت.... بعضی وقت ها باید بایستیم و نگاه کنیم و ببینیم شأن خود و دیگران را می دانیم یا نه! ببینیم در برابر خود...

رعایت قانون، فقط در ساعت اداری الزامیست

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

یزد، سومین شهر سرطانی ایران؟ در نگاه اول عجیب است. اما وقتی که قدم در خیابان می گذاری و با دقت نگاه می کنی تعجبت کمتر می شود! چگونه است که عده ای دلسوز اسلام و فرهنگ جوانان شهرمان، به خاطر برگزاری کنسرت تجمع اعتراض آمیز برگزار می کنند اما در برابر قانون شکنی هایی که مرگ بار است ساکت اند؟...

تکلیف ما را روشن کنید

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D8%AF/

شده بخواهی حرف مهمی بزنی، اما ندانی از کجا باید شروع کنی؟ کلمه ها و جمله ها را در سرت مدام پس و پیش کنی و گاهی بغض کنی و بغضت را به زور قورت بدهی تا بتوانی بنویسی... امان از دردی که بغضش را نتوان فرو خورد! گاهی می شود برای شناخت یک آسیب اجتماعی عده ای متخصص را دور هم جمع کرد و کارگروهی...

این آخرین بار است!

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اولین بار که توانستی اولین واژه زندگیت را به زبان بیاوری یادت هست؟ اولین کسی که آتش روشن کرد را می شناسی؟ اولین کسی که به ذهنش رسید تخم مرغ و گوجه را ترکیب کند و املت بپزد که بود؟ اصلا می دانی از اول مرغ بود یا تخم مرغ؟! چرا همیشه میخواهیم اولین باشیم اگر قرار است اولین ها فراموش شوند؟ یا...

جستجو نتیجه ای نداشت.