سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

استانداری

برچسب:استانداری

@@edit

بازتاب خبری برگزاری همایش حوا 2 در استانداری یزد

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7-2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%AF/

دومین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ اول اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و با موضوع آموزش های پیش از ازدواج و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد، سازمان...

جستجو نتیجه ای نداشت.