سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

آموزش

برچسب:آموزش

@@edit

فنگ شویی در خانه تکانی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8A/

با ایجاد تعادل میان پنج عنصر بنیادی ( چوب، آتش، خاک، آهن و آب) می تونیم نظم لازم برای تغییر انرژی یک مکان را ایجاد کنیم. برای شنیدن این پادکست همچنین می توانید به کانال تلگرام t.me/sokhanevents مراجعه فرمایید عزیزانی که امکان استفاده از فایلهای صوتی و تصویری برایشان فراهم نیست می توانند...

جستجو نتیجه ای نداشت.