سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

فروشگاه

     برای ورود به فروشگاه سخن اینجا کلیک کنید

 

سخن، با اهداف و آرمانهای ویژه ای به وجود آمده است. برگزاری رویدادها آن گونه که شایسته مردم کشورمان است، اولویت دادن به کیفیت برگزاری بجای کمیت آن، توجه ویژه به خواست مشتریان و بهبود مستمر، از جمله اصولی است که سنگ بنای سخن را تشکیل داده اند.

فروشگاه سخن ایجاد شده تا بتوان با سهولت، سرعت و دقت نسبت به بررسی و خرید بلیت، فیلم رویدادها و سایر محصولات مرتبط اقدام نموده و از سردرگمی مشتریان در فروشگاه های سطح شهر جلوگیری بعمل آورد. امید است این گام در راستای اصول و ارزش های سخن، مورد پسند شما واقع شود.