سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

رسانه

رسانه شامل سه بخش یا زیرگروه اصلی است:

سروش سخن؛ پست های نوشتاری و متنی، صدای سخن؛ پادکست های صوتی و سیمای سخن؛ پادکست های ویدئویی سخن را شامل می شوند.

مصاحبه با سرکار خانم فردوسی
پنجشنبه، 15 شهریور 97

مصاحبه با سرکار خانم فردوسی

مصاحبه با سرکار خانم دکتر سیما فردوسی، از سخنرانان رویداد های تخصصی توانمندسازی بانوان "حوا" سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی...

بازتاب خبری برگزاری همایش حوا 2 در استانداری یزد

دومین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ اول اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات...

بازتاب خبری برگزاری رویداد حوا 2 در صدا و سیمای یزد

دومین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ اول اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات...

سری دوم همایش "حوا" برگزار شد

سری دوم از سلسله همایش های تخصصی "حوا" ویژه توانمندسازی بانوان در تاریخ اول مرداد در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید. در این سلسله همایش ها که با هدف توانمندسازی بانوان استان...

مجتمع کاشی ستاره میبد، حامی برتر همایش حوا 2

در سری دوم از سلسله همایش های حوا که با هدف توانمندسازی بانوان و با حضور بیش از 300 تن از زنان یزدی در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید، مجتمع کاشی ستاره میبد یزد ، به عنوان...

مصاحبه با الهام السادات شفیعی

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی، وکیل پایه یک دادگستری سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

عناوین