سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

امور مشتریان

"این بخش در حال بروزرسانی می باشد."

از خدمات ویژه سخن برای مشتریانش، ارائه کارتی است به نام جوینی ( JOINi ) که به وسیله آن می توانند از امکانات ویژه ای بهره مند گردند.
  • صاحبان این کارت برای حضور در برنامه های بعدی موسسه سخن، تخفیفات قابل توجهی در مبلغ بلیت دریافت خواهند کرد.
  • کسانی که کارت اشتراک سخن ( JOINi ) را خریداری نموده اند، می توانند با در دست داشتن کارت، به مراکز و فروشگاه های طرف قرارداد موسسه سخن که در دسته بندی زیر قابل مشاهده هست مراجعه کرده و از تخفیفات در نظر گرفته شده بهره مند گردند.


 


 

آرایشی و بهداشتی
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

آرایشی و بهداشتی

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

پزشکی و سلامت
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

پزشکی و سلامت

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

کالا و خدمات
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

کالا و خدمات

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

مادر و کودک
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

مادر و کودک

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

تفریحی و ورزشی
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

تفریحی و ورزشی

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

مواد غذایی و رستورانها
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

مواد غذایی و رستورانها

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

پوشاک و زیورآلات
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

پوشاک و زیورآلات

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

فرهنگی و آموزشی
دوشنبه، 31 اردیبهشت 97

فرهنگی و آموزشی

در زیر نام و مشخصات فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد موسسه سخن را ملاحظه می فرمایید. همراه داشتن کارت جوینی جهت استفاده از تخفیفات الزامی می باشد. توجه داشته باشید که این تخفیفات...

عناوین