سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

فرم نیازسنجی آموزشی بانوان

پرسشنامه ای که پیش روی شماست، جهت بررسی نیازهای آموزشی شما بانوان عزیز طراحی گردیده است. این فرم در دو بخش اطلاعات فردی و نیازهای آموزشی تهیه شده است. خواهشمند است با دقت تکمیل فرمایید.
با شرکت در این نیاز سنجی می توانید علاوه بر کمک به ارتقاء سطح آموزش بانوان ایران زمین، در قرعه کشی جایزه نفیسی که از طرف موسسه سخن اهدا خواهد شد شرکت نمایید.
پیشاپیش از حسن توجه و مهربانی شما سپاسگزاریم.
 
جهت اعلام نتایج با این شماره تماس گرفته خواهد شد.

به کدامیک از موارد زیر جهت آموزش نیاز بیشتری احساس می کنید.هر یک از موارد را بدون توجه به ردیف آن از یک تا ده امتیاز بدهید. (اولویت بالاتر، امتیاز بیشتر)