سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

فرم استخدام

بزرگترین سرمایه هر مجموعه ای، نیروهای انسانی آن به شمار می آید چرا که این انسانها هستند که با تخصص، تلاش و امید خود باعث پیشرفت و تعالی هر مجموعه ای می شوند. در این راستا موسسه سخن خرسند است که با آغوشی باز پذیرای نیروهای متخصص و سخت کوشی باشد که می توانند آینده ای دیگرگون را برای خود، سازمان و مشتریان رقم بزنند.

- خواهشمند است فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس ما بمانید.
- پر کردن موارد ستاره دار ( * ) الزامی است.
 

با کد استان وارد شود. مثال: 02112345678
مثال: 09123456789

مثال: 1390


حقوق درخواستی به تومان وارد شود