سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

ارتباط با ما

آدرس: یزد، خیابان مسکن، خیابان رهبر، کوچه25، پلاک 10
کد پستی: 8915657919
تلفن: 36291480-035
فکس: 36286430-035
ایمیل خانه سخن: info@sokhanevents.com
ایمیل فروشگاه سخن: info@bilit.co