سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

وقتی که یزد، جهانی شد

وقتی که یزد، جهانی شد

 

رویداد کمی نیست، ثبت شدن  نام یک شهر در دفتر ذهن جهان.

چه چیز دوست داشتنی تر از ماندگار شدن؟
چه لذتی بیشتر از خاطره شدن؟

آن هم در روزگاری که به خاطر سرعت همه چیز در حال گذر است.گذر که نه، چیزی شبیه فرار!

آدم ها سریع می بینند و سریع عاشق می شوند و سریع دل می بازند و سریع رد می شوند و سریع همه ی این ها خاطره می شود و در نهایت، سریع این خاطره هم در گوشه کناری از ذهن پر مشغله شان، بایگانی می شود و تمام !

گذشت زمانی که مرکب سواران، آرام از کنار پیاده گان می گذشتند و سلامی می کردند و جوابی می شنیدند....

مگر روزی همین اولین شهر تاریخی کشورمان،که اکنون در جهان نامش ثبت شده است شهر دوچرخه سواران نبود؟

همان دوچرخه های لاری که فرمانش انحنا داشت و بعضی هایش زنگ گرد و بزرگی هم داشت؟

همان دوچرخه هایی که بیشترین وسیله ای بود که برای جابه جایی ها استفاده می شد.

و امروز هم اگر بخواهی یکی از همان دوچرخه ها را از ایستگاه دوچرخه سواری قرض بگیری باید بروی  در محل خاص خودش پرونده تشکیل بدهی و هفت خان را بپیمایی تا بتوانی ساعتی آن را قرض بگیری!

و این نشان فقر است!

نه فقر مالی....که به شکر ایزد با موهبت قناعت، ما و شهرمان  از همه خودی ها و بیگانه ها بی نیاز شده ایم!

شاید، نشان از فقر فرهنگی است!
آن هم در شهری که  نامش در دل سازمان جهانی یونسکو، حک شده است!

اگر ماندگار شدن خشت و گل یک شهر اینهمه شادی و سرور دارد، چه سور و ساتی باید برپا کرد اگر روزی فرهنگ مردمش در جایی ثبت شود!

لازم نیست محل ثبتش آنقدرها هم دور باشد!

همین که مسافری، گردشگری، جهانگردی، یا حتی رهگذری بیاید و ما را ببیند و با خاطره ای خوش برود، به اندازه بارها ثبت در یونسکو می ارزد!

خاطره ای خوش از ظاهر پاکیزه شهرمان.
خاطر ه ای از فرهنگ رانندگیمان.
از کاسبان و مغازه داران.
از مهمان نوازی و انصاف و خوش روییمان!

باید بکوشیم، تا روزی به غیر از ساختمان ها و کوچه ها و خشت و گِل ها و درخت سرو و قنات و زیلو و همه ی اشیا فانی دیگر، چیزی از ما در دنیا ثبت شود که دست زمان و فرسایش باد و باران و هجمه ی نور آفتاب هم نتواند ویرانش کند!
 
خوشا روزی که فرهنگ ما، ثبت جهانی شود....

 

منبع:رضا_حا_میم


چایت را بنوش
نگران فردا نباش
از گندمزار من و تو
مشتی کاه می ماند برای بادها
(نیما یوشیج)


 

درباره نویسنده:

رضا حاج محمدزاده فارغ التحصیل رشته حکمت و فلسفه اسلامی است. او علاقه زیادی به نوشتن متون ادبی و اجتماعی دارد.

دسته ها: رسانه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین