سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

موجهای کوتاه و بلند زندگی

موجهای کوتاه و بلند زندگی

 

در کنار ساحل دریا در یک عصر زیبای پاییزی ایستاده اید و دارید از دیدن مناظر بی نظیر خلقت لذت میبرید.
هر چند ثانیه یکبار موج کوتاهی از سمت دریا به ساحل رسیده و تا مچ پایتان بالا می آید و حس خوب و خنکی را به شما می دهد.
اما چند دقیقه یکبار طول موج بلندتر است و آب دریا را گاهی تا زانویتان می رساند.
آیا این موج ها شما را می ترساند؟
آیابه خاطر این موج ها از کنار دریا فرار می کنید؟
این موجها همه حاصل طبیعی دریا هستند.
زندگی مشترک چیزی شبیه همین است. اکثر اوقات در کنار ساحل زندگی مشترک موجهایی از سمت شریک زندگی به سمت شما می آید، لذت بخش نیست اما حاصل طبیعی زندگی مشترک است. تا اینجا فکر نمیکنم با من مخالفتی داشته باشید. اما بحث سر موجهای بلندتر است که ما را کمی می ترساند. ولی مگر این موجهای بلندتر نیز حاصل همان دریا نیستند؟
سوالی که الان ذهن شما دارد ایجاد می کند این است که اگر همه موجها بلند بودند چه؟
و سوال من همیشه این است : چرا کنار دریا ایستاده اید؟
زندگی مشترک(در کل خود زندگی)همه چیز دارد.       
متاسفانه امکان سوا کردن و انتخاب این موجها از هم را به شما نداده اند. فقط میتوانید انتخاب کنید که بمانید یا بروید. اگر بمانید درست است که گه گاهی میترسید و خیس میشوید اما لذات بسیاری هم از طبیعت و نسیم خنک ساحل و مناظر طبیعی آن می برید.
سوال: اگر دریا همیشه طوفانی بود چه ؟
و جواب: شما کدام دریا را میشناسید که همیشه طوفانی باشد؟
شاید تعبیر شما از همه آن موجهای کوتاه و گاهی بلند طوفان است.
کنار دریا ایستادن و نترسیدن از این موجها ظرفیت میخواهد. شاید وقت آن رسیده که دوباره به دریای زندگیمان، موجهایش و ظرفیت خودمان نگاهی بیندازیم.

 

منبع: درست راه رفتن در میان آتش


درباره نویسنده:

هادی رئیس یزدی، کارشناس ارشد مشاوره و روان درمانگر است. او سعی دارد روانشناسی را در قالبی ساده برای عموم بیان کند.

دسته ها: رسانهسروش سخن

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین