سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

من کار می کنم، پس هستم

من کار می کنم، پس هستم

 

هفت خان رستم، اسطوره نیست، یک پیش گویی تاریخی است!

شاید، استاد توس، برای رعایت بعضی مصلحت ها، و فرار از برخی کینه توزی ها، به زبان تمثیل سخن گفته است.

نمی دانم چند صد سال پیش اداره های دولتی به چه شکل بوده، ولی به هر شکل و با هر نامی بوده ، مطمئنا تعدادی کارمند داشته است!

شاید روزی حکیم توس، اول وقت به یکی از این اداره ها مراجعه کرده و شنیده کارمند محترم آن بخش، برای نوش جان کردن صبحانه تشریف برده است و باید اندکی، صبر کند.

پس از اندکی صبر، مثلا بیست دقیقه، عالی جناب تشریف آورده و بعد از یک سلام و احوالپرسی خیلی خیلی گرم و گیرا، پرونده ی ایشان را نگاهی دقیق انداخته و فرموده، باید به اتاق طبقه سوم مراجعه کنند.

به طبقه سوم که رسیده و به اتاق مدیر مربوطه مراجعه کرده، شنیده که مدیر در جلسه است و باید صبر کند.

به خدمت مدیر که رسیده، پاراف مدیر را دریافت کرده دوباره فرستاده شده به بخش ثبت نامه ها و دفتر اندیکاتور و ....

ناگهان صدای اذان بلند می شود و همه، برای بهره بردن از فضیلت نماز اول وقت، به نمازخانه می شتابند و از یکدیگر، سبقت می گیرند!

لا به لای تمام این وقایع، این ایده به ذهنشان می رسد که هفت خان را تألیف کنند....

البته، همیشه هستند کارمندانی که به معنای واقعی کلمه، دلسوزند....خود را در برابر مردم مسئول می دانند و تا می توانند، گره گشایی می کنند و دست گیرند، نه دست انداز!

و متاسفانه، گروهی "کاربند" اند، نه "کارمند"

روز کارمند، بر تمام کاربندان و کارمندان گرامی، مبارک!

برچسب ها: خواندنیتیک تاک
دسته ها: رسانهسروش سخن

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین