سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

مصاحبه "دخالت های والدین"

مصاحبه "دخالت های والدین"
 

مصاحبه با جناب دکتر فرزاد فرهودی پیرامون دخالت های والدین

سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

 

برچسب ها: سخنحوامصاحبه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین