سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

مصاحبه با سرکار خانم خامسی

مصاحبه با سرکار خانم خامسی
مصاحبه با سرکار خانم خامسی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد و از شرکت کنندگان در رویداد حوا
  
 
 سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.
برچسب ها: سخنحوامصاحبه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین