سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

مصاحبه "بانو مرضیه برومند"

مصاحبه "بانو مرضیه برومند"
 

مصاحبه با خانم مرضیه برومند

 

سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

برچسب ها: سخنحوامصاحبه
دسته ها: رسانهصدای سخن

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین