سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

تحمل پریشانی

تحمل پریشانی

 

آخرین باری را که بسیار آشفته بوده اید بیاد بیاورید. داشتید در مورد چه چیزی فکر می کردید؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ احساس شما در آن لحظه چه بود؟ می خواستید هرچه زودتر این بازی تمام شود؟ دوست داشتید برود و دیگر بر نگردد. درست است؟

این واکنش طبیعی بشر است به تمام چیزهای ناخواسته ای که دوستشان ندارد.

ذهن ما طی میلیون ها سال تکامل اینگونه برنامه ریزی شده که هرچیزی را که نمی خواهد به عنوان تهدید در نظر می گیرد و واکنش طبیعی به تهدید چیست؟ یا بجنگ یا بگریز.

اما سوال اساسی این است که اگر این چیزی که داریم از آن فرار می کنیم آن چیزی باشد که باعث رشد، سعادت و خوشبختی ما می شود چه ؟ باز هم فرار کمکی می کند یا تنها شما را از یک زندگی کامل، غنی و معنی دار دور می کند؟

آیا اگر بخواهیم با خودمان مهربان باشیم باید با این رنج های طبیعی زندگی روبرو شویم یا از آن فرار کنیم؟ تا کنون چه کرده اید؟ آیا با اضطراب حاصل از سخنرانی در جمع روبرو شده اید یا فرار کرده اید؟ با ترس حاصل از سرمایه گذاری در کاری با ریسک متعادل مواجه شده اید یا از آن فرار کرده اید؟ آیا از شرکت در یک جلسه مصاحبه شغلی که برایتان ناشناخته بوده اجتناب کرده اید یا نه؟

از این نگاه، ایجاد فضایی برای حضور و عبور این احساسات و افکار آزاردهنده که محصول طبیعی ذهن بشر هستند هم راستا با مهربانی و شفقت است که باعث رشد و تعالی ما می شود و انگار بدون وجود این درد و رنج ها پیشرفتی برای بشر حاصل نشده و نخواهد شد.

برای درک بهتر این گزینه می توانید تصور کنید که یک سنگ با اندازه ای متوسط را در یک تشت آب انداخته اید. چه می شود؟ آشوب حاصل از این اتفاق را می بینید؟ چه مقدار از آب تشت به بیرون ریخت؟ حالا همین سنگ را در یک حوض آب انداخته ایم. شاید بجز پرت شدن چند قطره آب در اطراف و موج های دایره ای سطح آب که پس از چند ثانیه محو می شوند هیچ اتفاق دیگری نیفتد. و حال اگر همین سنگ در دریا بیفتد چطور؟ چه اتفاقی افتاد؟ دیگر خبری از همان چند قطره و موج های دایره ای هم نیست.

احساسات و افکار آزاردهنده درست مانند این سنگ هستند و ظرفیت تحمل پریشانی می شود ظرفی که این افکار و احساسات در آن می افتند.

اگر با اندک عصبانیتی برآشفته می شوید و داد و بیداد می کنید، اگر برای مواجه با هرچیز جدید و ناشناخته احتیاج به ماه ها تصمیم گیری و سبک سنگین دارید، اگر برای هر مواجه اجتماعی دست و پای خودتان رو گم می کنید و از آن پرهیز می کنید و ... به سنگ و تشت و حوض و دریا فکر کنید. شاید شما به شفقت بیشتری برای خودتان نیاز دارید.

 

منبع: درست راه رفتن در میان آتش


درباره نویسنده:

هادی رئیس یزدی، کارشناس ارشد مشاوره و روان درمانگر است. او سعی دارد روانشناسی را در قالبی ساده برای عموم بیان کند.

دسته ها: رسانه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
عناوین